Jongeren betrekken bij het bedrijfsleven

Astrid Steegwijk en Willem Jan van Klinken, respectievelijk docente bedrijfseconomie en conrector havo van het Altena College in Sleeuwijk, zetten zich in om jongeren al vroeg kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Wat hun eigen werkbelasting betreft een forse extra, maar ze doen het voor de mooie kansen die het biedt. Met veel bewondering gingen we met hen in gesprek over hoe zij namens het Altena College, in samenwerking met het bedrijfsleven, een (hele grote) stap extra zetten voor leerlingen en regio.

Willem Jan en Astrid.

Jongeren betrekken bij het bedrijfsleven

Astrid en Willem Jan zijn op het Altena College een programma gestart om jongeren al vroeg te betrekken bij het bedrijfsleven. ‘Het zorgt ervoor dat leerlingen een beeld krijgen van hoe de theorie die zij hier leren, kan worden toegepast in praktijk,’ licht Astrid toe. Maar hoe is het idee überhaupt ontstaan? ‘Er liep hier een tijd geleden een werkelijk briljante leerling rond en ik bedacht dat het zo ontzettend zonde zou zijn om hem uit de regio zien te verdwijnen,’ vertelt Willem Jan. Het gebrek aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen in de regio heeft immers als gevolg dat veel leerlingen die verder studeren, vertrekken naar een ander gebied en daar vaak ook blijven. ‘Toen begon er wel wat te borrelen bij mij. Om bijvoorbeeld een fonds op te richten om de beste leerlingen binnen de streek te houden,’ licht Willem Jan verder toe.

‘In eerste instantie bleef het idee beperkt tot borrelpraat op verjaardagen, maar na een artikel in Het Kontakt over Altena Talent ontstond een samenwerking die resulteerde in een pilot’, vertelt Willem Jan. ‘In die pilot zorgde Anne-José Haaksema van Altena Talent voor de benodigde bedrijven en Astrid raakte betrokken vanwege haar ervaringen met stages bij een eerdere werkgever,’ gaat Willem Jan verder.

‘Zo zijn niet alleen de bedrijven geholpen, maar gaan we er als samenleving op vooruit.’

Het idee ontstaat om stages te combineren met de profielwerkstukken (dat is een onderzoeksopdracht over een onderwerp dat past bij het door de leerling gekozen vakkenpakket). Leerlingen besteden dan, gedurende zes maanden, iedere week een aantal uur aan het profielwerkstuk en als aanvulling hierop lopen zij een paar dagen stage bij bedrijven uit de regio. ‘De vraag was wat leerlingen dan precies bij bedrijven moesten gaan doen, dit moet natuurlijk wel concreet zijn. We hebben het ingevuld door een aantal vaste vragen op te stellen die van algemeen belang zijn binnen een organisatie. In aanvulling daarop, en dit is de grootste uitdaging, krijgen leerlingen een onderzoeksvraag mee vanuit het bedrijf waar zij stage gaan lopen. Hier kunnen de leerlingen vervolgens zelf deelvragen aan toe voegen om het verder uiteen te zetten,’ legt Astrid uit.

Een concreet voorbeeld van zo’n onderzoeksvraag is: ‘Hoe kunnen wij de palletverplaatsing optimaliseren?’ Een grote logistieke uitdaging. Een ander voorbeeld is: ’Hoe kunnen we het personeelstekort oplossen in de zorg?’ ‘Het is mooi om te zien wat voor een creativiteit bij de leerlingen naar boven komt bij deze open vragen,’ merkt Astrid op. ‘Ze [de leerlingen] zaten overigens vaak met de handen in het haar. Dat ze zeiden: ‘Hoe moeten wij dit nou weer oplossen?’ maar ze kwamen dat steeds weer te boven. Dat is ook wat het leerzaam maakt. Tegen serieuze problemen aanlopen waar diep over nagedacht moet worden,’ gaat Astrid verder.

Best Practice

Een best practice: twee leerlingen die een oplossing zochten voor het arbeidstekort in de zorg. ‘Via veel denkstappen kwamen deze twee leerlingen op een best wel inventief idee. Ze merkten op dat het zorgpersoneel veel taken op zich nam waar zij niet per se noodzakelijk voor waren. Dit werk kon ook gedaan worden door anderen. Daarmee kwamen ze op het idee om bepaalde activiteiten uit te besteden.

Vervolgens moest nagedacht worden over hoe dit dan aangepakt gaat worden, een app moet als oplossing gaan dienen,’ licht Willem Jan toe. ‘Het mooie is dat er niet alleen een idee ligt, maar ze hebben ook de volledige lay-out mét logo en al uitgewerkt,’ vult Astrid aan. ‘Het mooie van de app is dat dit niet alleen voor dit ene bedrijf kan werken, maar voor alle zorginstellingen in de buurt. Het kan zelfs landelijk uitgewerkt worden,’ gaat Willem Jan verder. Zo zijn niet alleen de bedrijven geholpen, maar gaan we er als samenleving op vooruit. En dat dankzij twee leerlingen van zestien.

Ervaring van bedrijven

Het is niet gek dat bedrijven de stages daarom als zeer verfrissend ervaren. Jonge mensen die nog niet vastzitten in een bepaalde manier van denken, maar juist volledig vrij zijn in hun creativiteit. ‘Voor bedrijven is het ook een kans om contact te houden met de uitblinkers en om jonge mensen bewust te maken van het mooie werk dat hier lokaal te doen is. Voordat leerlingen gaan doorstuderen en mogelijk de regio verlaten,’ legt Willem Jan uit. ‘Overigens vonden niet alleen de leerlingen het spannend, maar ook de bedrijven zelf. De leerlingen zijn natuurlijk erg jong en het is wel wat anders dan een scriptiestage. Maar juist het verfrissende en de open manier van denken die de leerlingen met zich meebrachten, hebben de bedrijven aan het denken gezet,’ vertelt Astrid.

Mooi om te zien hoe jongeren en bedrijfsleven in een vroeg stadium bij elkaar worden gebracht. Een grote kans voor de regio om het talent te behouden. Samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven als deze zorgen voor een regio die sterker met elkaar verbonden is en daarmee beter voorbereid is op de toekomst. De stages zullen in de toekomst op grotere schaal worden aangepakt. Is dit ook wat voor jouw bedrijf? Neem gerust contact op met AltenaWerkt en dan brengen we jullie graag samen.