Privacy & Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://altenawerkt.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

AltenaWerkt streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat AltenaWerkt niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Gebruikers van het vacatureplatform zijn verantwoordelijk voor de juistheid van informatie die zij delen via het vacatureplatform. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AltenaWerkt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen AltenaWerkt en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

AltenaWerkt garandeert niet dat e-mail die aan AltenaWerkt worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met AltenaWerkt te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. AltenaWerkt heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. AltenaWerkt aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties, beelden en uitingen van AltenaWerkt zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigen, kopiƫren of op een andere openbaar maken, zonder dat AltenaWerkt daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Bij het gebruiken van beeldmateriaal zonder schriftelijke toestemming zal AltenaWerkt stappen ondernemen.

Gebruik van persoonsgegevens

AltenaWerkt doet niets met uw gegevens wat niet perse nodig is. Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Onder voorbehoud van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken de gegevens uit de bestanden van AltenaWerkt te laten verwijderen.

AltenaWerkt behandelt uw gegevens met uiterste zorg en vertrouwelijkheid. Om onze dienstverlening efficiƫnt te kunnen uitvoeren, maken onze medewerkers uw gegevens inzichtelijk. We verzekeren u dat deze toegang beperkt is tot medewerkers voor wie deze informatie relevant is in het kader van hun werkzaamheden en ter bevordering van onze dienstverlening aan u of ter nakoming van een overeenkomst.

In het kader van wervingswerkzaamheden deelt AltenaWerkt uw gegevens met relevante opdrachtgevers waarin geloven dat u van toegevoegde waarde bent. Uw gegevens zullen pas worden gedeeld met de opdrachtgever(s) nadat u hiervan op de hoogte bent gebracht en u expliciet toestemming heeft verleend.

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de AVG.